Keiretsu

Mikä on keiretsu?

Keiretsu on japanilainen liiketoimintamalli, jossa useat yritykset muodostavat tiiviin verkon yhteistyötä varten. Yritykset voivat olla eri toimialoilta, mutta ne työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yhteisiä tavoitteita. Keiretsu voi sisältää valmistus-, jakelu- ja palveluyrityksiä sekä pankkeja ja muita rahoituslaitoksia.

Esimerkkejä keiretsuista

Eräs tunnettu keiretsu on Toyota Group, joka koostuu useista yrityksistä, kuten Toyota Motor Corporation, Aisin Seiki ja Denso. Nämä yritykset toimivat yhdessä autoteollisuuden eri osa-alueilla, mikä mahdollistaa synergian hyödyntämisen ja kilpailukyvyn parantamisen.

Hyödyt ja haasteet

Keiretsu-malli voi tarjota useita etuja, kuten vahvemman markkina-aseman, paremman pääsyn resursseihin ja alhaisemmat kustannukset. Kuitenkin se voi myös aiheuttaa riippuvuutta ryhmän muiden jäsenten menestyksestä ja rajoittaa innovaatiota ulkopuolisten ideoiden puuttuessa.

Päätelmä

Keiretsu on mielenkiintoinen liiketoimintamalli, joka voi tarjota sekä etuja että haasteita yrityksille. Sen avulla yritykset voivat tiivistää yhteistyötä ja saavuttaa parempia tuloksia yhdessä.

Lähde: Wikipedia – Keiretsu