Klyngeanalyse

Clusteranalyse

Clusteranalyse er en metode inden for datavidenskab, der bruges til at gruppere dataobjekter i forskellige klynger. Formålet er at identificere grupper af objekter, der deler lignende egenskaber. Dette kan give indsigt i mønstre og strukturer i data, som ellers kan være svære at opdage.

Der findes forskellige typer af clusteranalyse, herunder hierarkisk clustering og k-means clustering. Hierarkisk clustering opdeler data i en hierarkisk struktur, mens k-means clustering opdeler data i et foruddefineret antal klynger baseret på deres egenskaber.

Et eksempel på clusteranalyse er at gruppere kunder i en webshop baseret på deres købsadfærd. Dette kan hjælpe virksomheden med at målrette deres markedsføring og tilpasse deres tilbud til forskellige kundegrupper.

Clusteranalyse er en vigtig teknik inden for maskinlæring og dataanalyse og bruges i mange forskellige sammenhænge, herunder markedsføring, sundhedsvidenskab og finanssektoren.

Eksempel på clusteranalyse:

  • Inputdata: En samling af billeder af forskellige dyr
  • Output: Klynger af billeder, hvor dyr af samme type er grupperet sammen

For mere information om clusteranalyse, se Wikipedia.