Analiza klastrów

Analiza skupień

Analiza skupień jest techniką statystyczną wykorzystywaną do identyfikacji podobieństw między obiektami i ich grupowanie w klastry. Jest to przydatne narzędzie w analizie danych, które pozwala odkryć ukryte wzorce i struktury w zbiorach danych.

Metody analizy skupień można podzielić na kilka rodzajów, takich jak analiza hierarchiczna, k-średnich, czy metody oparte na gęstości. Każda z tych technik ma swoje zalety i zastosowania w zależności od charakterystyki danych i celu analizy.

Przykładem zastosowania analizy skupień może być segmentacja klientów w marketingu. Poprzez grupowanie klientów na podstawie ich zachowań i cech demograficznych, firmy mogą lepiej dopasować swoje produkty i usługi do potrzeb swoich klientów.

Ważne jest, aby pamiętać, że analiza skupień nie zawsze prowadzi do jednoznacznych wyników, dlatego kluczowe jest odpowiednie przygotowanie danych i interpretacja wyników.

Więcej informacji na temat analizy skupień można znaleźć na stronie Wikipedia.