Klusteranalys

Vad är klusteranalys?

Klusteranalys är en metod inom statistiken för att dela in data i grupper, eller ”kluster”, baserat på likheter mellan observationer. Syftet med klusteranalys är att hitta inre strukturer i datan och identifiera grupper av observationer som är likartade inom varje kluster, men olika mellan klustren.

Det finns olika metoder för att utföra klusteranalys, såsom hierarkisk klusteranalys och k-medelklusteranalys. Hierarkisk klusteranalys delar in observationer i en hierarki av kluster, medan k-medelklusteranalys kräver att man specificerar antalet kluster man vill skapa.

Exempel på klusteranalys

Ett exempel på klusteranalys är att dela in kunder i en butik i olika grupper baserat på deras köpbeteende. Genom att använda klusteranalys kan man identifiera grupper av kunder som har liknande preferenser och beteenden när de handlar. Detta kan vara användbart för att skräddarsy marknadsföringen och erbjudanden för varje kundgrupp.

Fördelar med klusteranalys

  • Identifiera inre strukturer i data
  • Gruppera observationer med liknande egenskaper
  • Underlätta beslutsfattande genom att skapa tydliga grupper

Vill du läsa mer om klusteranalys? Besök Wikipedia för mer information.