Logisk gyldighed

Logisk gyldighed

Logisk gyldighed refererer til gyldigheden af en logisk argumentationsstruktur. Et argument er logisk gyldigt, hvis det er umuligt for præmisserne at være sande og konklusionen falsk på samme tid. Med andre ord, hvis præmisserne er sande, så må konklusionen også være sand.

Et eksempel på en logisk gyldig struktur er:

  • Alle mennesker er dødelige.
  • Sokrates er en mand.
  • Ergo er Sokrates dødelig.

I dette argument, hvis præmisserne er sande, så følger konklusionen logisk. Selvom konklusionen er en logisk følge af præmisserne, behøver den ikke at være sand i virkeligheden. Det er vigtigt at skelne mellem logisk gyldighed og sandhed.

For mere information om logisk gyldighed, besøg Wikipedia.