Looginen pätevyys

Looginen pätevyys

Looginen pätevyys on argumentin ominaisuus, joka tarkoittaa sitä, että argumentti on rakenteeltaan pätevä eikä sisällä loogisia virheitä. Loogisesti pätevä argumentti on sellainen, jossa johtopäätös seuraa välttämättä premisseistä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos premisset ovat tosia, niin johtopäätös on myös tosi.

Esimerkiksi:

  • Premissi 1: Kaikki linnut ovat lentäviä olentoja.
  • Premissi 2: Pulu on lintu.
  • Johtopäätös: Pulu on lentävä olento.

Tässä esimerkissä johtopäätös seuraa loogisesti premisseistä, joten argumentti on loogisesti pätevä.

Loogisen pätevyyden arvioimiseksi on tärkeää erottaa se pätevyydestä. Pätevä argumentti on sellainen, jossa premisset tukevat johtopäätöstä riittävästi, mutta se ei välttämättä ole loogisesti pätevä. Loogisen pätevyyden arvioiminen edellyttää siis sitä, että argumentti on sekä pätevä että loogisesti pätevä.

Lisätietoa loogisesta pätevyydestä löytyy Wikipediasta.