Logisk giltighet

Logisk validitet

Logisk validitet är en viktig princip inom logiken som innebär att en slutsats följer korrekt från premisserna. Det innebär att om premisserna är sanna, så måste också slutsatsen vara sann. En argumentationskedja anses vara logiskt giltig om den följer de logiska reglerna för att dra korrekta slutsatser.

Ett exempel på logisk validitet är:

  • Premiss 1: Om det regnar, blir marken blöt.
  • Premiss 2: Det regnar.
  • Slutsats: Marken är blöt.

I det här fallet följer slutsatsen ”Marken är blöt” korrekt från premisserna, vilket gör argumentationen logiskt giltig.

Det är viktigt att skilja på logisk validitet och sanning. Även om ett argument är logiskt giltigt, så betyder det inte nödvändigtvis att slutsatsen är sann. Det beror på om premisserna är korrekta och om logiken är tillämpad på rätt sätt.

För att ytterligare utforska logisk validitet kan du läsa mer på Wikipedia.