Logická platnosť

Logická platnosť

Logická platnosť je kľúčovým pojmom v oblasti logiky a filozofie. Označuje schopnosť argumentu byť správny na základe logických pravidiel a dedukcií. Argument je logicky platný, ak je nemožné, aby jeho predpoklady boli pravdivé a záver nebol pravdivý.

Príklad logicky platného argumentu:

  • Predpoklad: Všetci ľudia sú smrteľní.
  • Predpoklad: Sókrates je človek.
  • Záver: Sókrates je smrteľný.

V tomto prípade je zrejmé, že ak sú oba predpoklady pravdivé, tak záver musí byť tiež pravdivý. Tento argument je teda logicky platný.

Je dôležité rozlišovať medzi logickou platnosťou a pravdivosťou. Argument môže byť logicky platný, ale zároveň môže byť založený na nepravdivých predpokladoch. Naopak, argument môže byť pravdivý, ale logicky neplatný.

Pre viac informácií o logických princípoch a platnosti argumentov sa pozrite na Wikipédiu.