Omkostninger til solgte varer i alt

Den totale omkostning ved solgte varer

Den totale omkostning ved solgte varer (COGS) er en vigtig regnskabsmæssig indikator, der måler den samlede omkostning ved produktion af de varer, som en virksomhed har solgt i en bestemt periode. COGS omfatter omkostninger som råvarer, direkte arbejdskraft og produktionsomkostninger.

For eksempel, hvis en virksomhed producerer og sælger 100 stykker tøj til en pris af 50 kr. pr. stykke, og dens COGS pr. tøj er 30 kr., vil den totale COGS for de 100 tøj være 3000 kr. (100 tøj x 30 kr.).

COGS er en vigtig faktor i beregningen af virksomhedens bruttofortjeneste, da den viser, hvor meget det koster at producere de varer, der er solgt. En lavere COGS indikerer normalt en højere bruttofortjeneste og vice versa.

Eksempler på COGS:

  • Råvarer til produktion af varer
  • Direkte arbejdskraft involveret i produktionen
  • Produktionsomkostninger som maskiner og udstyr

Det er vigtigt for virksomheder at overvåge deres COGS nøje for at sikre, at de opretholder en sund bruttomargin og effektiv styring af deres produktionsomkostninger.

Læs mere om Total cost of goods sold på Wikipedia