Całkowity koszt sprzedanych towarów

Koszt całkowity sprzedanych towarów

Koszt całkowity sprzedanych towarów (COGS) to suma wszystkich kosztów związanych z produkcją i sprzedażą towarów. Jest to kluczowy wskaźnik finansowy, który pomaga przedsiębiorstwom określić rentowność ich działalności.

COGS obejmuje koszty bezpośrednio związane z produkcją towarów, takie jak materiały, robocizna i koszty wytworzenia. Innymi słowy, jest to suma kosztów, które są niezbędne do wytworzenia towaru i jego dostarczenia do klienta.

Przykładowo, jeśli firma produkująca meble ma koszt produkcji jednego stołu wynoszący 1000 zł, koszt materiałów 400 zł, koszt robocizny 500 zł i koszt dostawy 100 zł, to jej COGS wynosi 1000 zł + 400 zł + 500 zł + 100 zł = 2000 zł.

Wysoki koszt całkowity sprzedanych towarów może oznaczać, że firma ma niską marżę zysku lub problemy z zarządzaniem kosztami produkcji. Dlatego ważne jest monitorowanie COGS i podejmowanie działań mających na celu jego optymalizację.

Więcej informacji na temat kosztu całkowitego sprzedanych towarów znajdziesz tutaj.