Myytyjen tuotteiden kokonaiskustannukset

Kokonaisten myytävien tavaroiden kustannukset

Kokonaisten myytävien tavaroiden kustannukset (COGS) ovat yrityksen kustannukset, jotka liittyvät suoraan myytävien tuotteiden valmistukseen tai hankintaan. Tämä luku on tärkeä osa yrityksen tuloslaskelmaa, ja se auttaa yritystä laskemaan bruttotuloksen. COGS käsittää kaikki kustannukset, jotka liittyvät tuotteiden valmistukseen, kuten raaka-aineet, työvoimakustannukset ja valmistusprosessin kulut.

Esimerkiksi, jos yritys valmistaa ja myy elektroniikkatuotteita, sen COGS sisältää komponenttien hankintakustannukset, työvoimakustannukset tuotteiden kokoamisesta sekä valmistuslaitteiden ylläpitokustannukset. Näiden kustannusten avulla yritys voi laskea tuotteiden valmistuskustannukset ja määrittää myyntihinnan kannattavasti.

On tärkeää seurata COGS:ia tarkasti, koska se vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen. Yritys voi pyrkiä alentamaan COGS:ia esimerkiksi tehostamalla valmistusprosessia, neuvottelemalla parempia hankintasopimuksia tai vähentämällä hukkaa tuotannossa.

  • COGS:n laskeminen: COGS voidaan laskea kaavalla: Alkuvarasto + Valmistuskustannukset – Loppuvarasto.
  • Esimerkki: Jos yrityksen alkuvarasto on 100 000€, se käyttää tuotantoon 500 000€ ja loppuvarasto on 50 000€, COGS on 550 000€.

Lisätietoa kokonaisten myytävien tavaroiden kustannuksista löydät Wikipediasta.