Οριζόντια ολοκλήρωση

Ορισμός της Οριζόντιας Ενσωμάτωσης

Η οριζόντια ενσωμάτωση αναφέρεται στη στρατηγική ενοποίησης διαφορετικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο ή σε συναφείς κλάδους. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη συγχώνευση εταιρειών που παρέχουν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, με σκοπό τη δημιουργία μιας μεγαλώνης εταιρείας με αυξημένη αγορά και επιρροή.

Παραδείγματα Οριζόντιας Ενσωμάτωσης

Ένα κλασικό παράδειγμα οριζόντιας ενσωμάτωσης είναι η εξαγορά μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ από μια άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στον ίδιο κλάδο. Με τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, δημιουργείται μια μεγαλύτερη εταιρεία με αυξημένη παρουσία στην αγορά και μεγαλύτερη δύναμη διαπραγμάτευσης με προμηθευτές.

Συμπεράσματα

Η οριζόντια ενσωμάτωση αποτελεί συνήθη στρατηγική ενός επιχειρηματία που επιθυμεί να επεκτείνει την παρουσία του στην αγορά και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του. Μέσω της συγχώνευσης με άλλες εταιρείες στον ίδιο κλάδο, μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οριζόντια Ενσωμάτωση – Wikipedia