Συγκλίνουσα εγκυρότητα

Σύγκλιση Εγκυρότητας

Η σύγκλιση εγκυρότητας αναφέρεται στην ικανότητα ενός μέτρου να μετράει ακριβώς το ίδιο φαινόμενο με ένα άλλο μέτρο που θεωρείται ως “χρυσό πρότυπο”. Εάν δύο μέτρα έχουν σύγκλιση εγκυρότητας, τότε έχουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μετρήσουμε το επίπεδο έξυπνας αναπτυξιακής ηλικίας ενός παιδιού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα τεστ νοημοσύνης για να το μετρήσουμε. Αν τα αποτελέσματα από τα διάφορα τεστ είναι σύγκλισης εγκυρότητας, τότε αποδεικνώνεται ότι μετρούν το ίδιο πράγμα.

Σημαντικό είναι να δοκιμάσουμε τη σύγκλιση εγκυρότητας μεταξύ διαφορετικών μεθόδων μέτρησης για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας.

Παράδειγμα:

  • Μέτρηση της ακαδημαϊκής επίδοσης ενός μαθητή με βάση τις βαθμολογίες του σε διάφορα μαθήματα.
  • Μέτρηση της κοινωνικής ικανότητας ενός ατόμου με βάση τις αξιολογήσεις των φίλων του.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia: Σύγκλιση Εγκυρότητας