Valabilitatea convergentă

Valabilitatea convergentă

Valabilitatea convergentă este o măsură a gradului în care două instrumente de măsurare a aceluiași concept produc rezultate similare sau corelează între ele. Aceasta este o componentă importantă a valabilității de conținut a unui instrument de măsurare și este utilizată pentru a evalua dacă instrumentul măsoară cu acuratețe ceea ce se dorește a fi măsurat.

De exemplu, dacă un test de inteligență și un test de învățare matematică produc rezultate similare pentru un grup de elevi, atunci aceste două instrumente au o valabilitate convergentă ridicată. Acest lucru indică faptul că ambele instrumente măsoară trăsături legate de inteligență sau abilități matematice.

O modalitate de a evalua valabilitatea convergentă este de a calcula coeficientul de corelație între scorurile obținute la cele două instrumente. Cu cât coeficientul de corelație este mai mare, cu atât este mai mare valabilitatea convergentă a instrumentelor.

Este important să se efectueze studii de valabilitate convergentă pentru a asigura că instrumentele de măsurare utilizate în cercetare sau în practică sunt valide și măsoară ceea ce se dorește.

Pentru mai multe informații despre valabilitatea convergentă, puteți accesa pagina de Wikipedia aici.