Convergente geldigheid

Wat is convergente validiteit?

Convergente validiteit is een vorm van criteriumvaliditeit die probeert te meten in hoeverre twee verschillende metingen van hetzelfde construct aan elkaar gerelateerd zijn. Het wordt gebruikt om te beoordelen in hoeverre verschillende metingen van hetzelfde construct vergelijkbare resultaten opleveren of vergelijkbare patronen van correlaties met andere variabelen opleveren. Convergente validiteit is een indicatie van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van een meetinstrument.

Voorbeelden van convergente validiteit

Convergente validiteit kan worden gebruikt om de nauwkeurigheid van verschillende intelligentiebeoordelingen te beoordelen, zoals de Stanford-Binet IQ-test, de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) en de Woodcock-Johnson Tests of Cognitive Abilities. In dit voorbeeld wordt convergente validiteit gebruikt om te meten in hoeverre de drie tests vergelijkbare resultaten opleveren. Een ander voorbeeld van convergente validiteit zou kunnen worden gebruikt om de nauwkeurigheid te meten van verschillende beoordelingen van depressie, zoals de Beck Depression Inventory (BDI), de Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) en de Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS). Hier zou de convergente validiteit worden gebruikt om te beoordelen in hoeverre de drie tests vergelijkbare resultaten opleveren.

Conclusie

Convergente validiteit is een belangrijk criterium om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een meetinstrument te beoordelen. Het wordt gebruikt om te meten in hoeverre verschillende metingen van hetzelfde construct vergelijkbare resultaten opleveren of vergelijkbare patronen van correlaties met andere variabelen produceren. Voorbeelden van convergente validiteit zijn de beoordeling van de nauwkeurigheid van verschillende beoordelingen van intelligentie en depressie.

Referenties