Otantajakauma

Näytteenottajajakauma

Näytteenottajajakauma on tilastotieteessä käytetty käsite, joka kuvaa satunnaisesti valitun otoksen tilastollista jakaumaa. Tämä jakauma määritellään usein otoksen keskiarvon ja otoksen keskihajonnan perusteella. Näytteenottajakauman avulla voidaan tehdä päätelmiä koko populaation ominaisuuksista.

Esimerkiksi, jos halutaan selvittää suuren populaation keskiarvo, voidaan ottaa satunnainen otos ja laskea sen keskiarvo. Tätä keskiarvoa voidaan sitten verrata koko populaation keskiarvoon ja tehdä päätelmiä niiden välisistä eroista.

Näytteenottajakauma on tärkeä käsite tilastollisessa analyysissa, ja sen avulla voidaan tehdä luotettavia päätelmiä otoksen perusteella koko populaation ominaisuuksista.

Esimerkki:

Oletetaan, että halutaan selvittää suuren kaupungin asukkaiden keskipituus. Otetaan satunnainen otos 100 henkilöstä ja lasketaan heidän keskipituutensa. Tämä keskipituus muodostaa näytteenottajakauman, jonka perusteella voidaan tehdä päätelmiä koko kaupungin asukkaiden keskipituudesta.

Lisätietoja:

Lisätietoa näytteenottajakaumasta löytyy Wikipediasta.