Distribuția de eșantionare

Distribuția de eșantionare

Distribuția de eșantionare este o distribuție a unei statistici extrase din mai multe eșantioane ale aceleași populații. Această distribuție este importantă în statistica inferențială, deoarece ne permite să tragem concluzii despre întreaga populație, bazându-ne pe datele colectate dintr-un eșantion reprezentativ.

Un exemplu simplu de distribuție de eșantionare este distribuția mediei aritmetice a eșantioanelor repetate din aceeași populație. Dacă extragem mai multe eșantioane și calculăm media aritmetică pentru fiecare eșantion, distribuția acestor medii va fi distribuția de eșantionare a mediei.

În general, distribuția de eșantionare este utilizată pentru a estima parametrii populației, precum media sau deviația standard. Cu cât mărimea eșantionului este mai mare, cu atât distribuția de eșantionare va fi mai aproape de o distribuție normală.

Este important să înțelegem distribuția de eșantionare atunci când facem inferențe despre populație, deoarece ne permite să evaluăm precizia estimărilor noastre și să luăm decizii informate pe baza datelor colectate.

Exemplu de distribuție de eșantionare:

  • Extragem 100 de eșantioane de dimensiune 30 dintr-o populație.
  • Calculăm media aritmetică pentru fiecare eșantion.
  • Construim histograma mediilor eșantioanelor, care reprezintă distribuția de eșantionare a mediei.

Prin analizarea acestei distribuții, putem face estimări precise despre media populației și putem calcula intervalul de încredere pentru această estimare.

Pentru mai multe informații despre distribuția de eșantionare, puteți accesa aici.