Rozdelenie vzoriek

Vzorkovacia distribúcia

Vzorkovacia distribúcia je distribúcia pravdepodobnosti, ktorá opisuje hodnoty štatistík, ktoré sú získané z rôznych vzoriek z rovnakého populácie. Tieto štatistiky môžu zahŕňať priemer, rozptyl, medián a ďalšie. Vzorková distribúcia sa používa na odhadovanie parametrov populácie a testovanie hypotéz.

Napríklad, ak vezmeme vzorku 100 študentov z populácie študentov vysokých škôl a vypočítame priemer ich veku, tento priemer bude náhodne sa meniacou hodnotou z distribúcie pravdepodobnosti, ktorá sa nazýva vzorková distribúcia priemeru veku študentov.

Je dôležité poznamenať, že vzorková distribúcia sa líši od distribúcie populácie a je citlivá na veľkosť vzorky. Čím väčšia vzorka, tým presnejšia bude vzorková distribúcia.

Príklad

Predstavme si, že máme populáciu vekových hodnôt študentov vysokých škôl a chceme zistiť priemer veku. Ak vezmeme vzorku 50 študentov a vypočítame priemer ich veku, potom toto opakovanie s rôznymi vzorkami tvorí vzorkovú distribúciu priemeru veku študentov.

Ďalšie informácie

Pre viac informácií o vzorkových distribúciách môžete navštíviť Wikipedia.