Rozkład próbkowania

Rozkład próbkowania

Rozkład próbkowania jest to rozkład wartości statystycznych, które wynikają z próbkowania danych populacji. Jest to ważne pojęcie w statystyce, ponieważ pozwala określić, jak rozkładają się te wartości w populacji na podstawie próby.

W praktyce rozkład próbkowania można zilustrować na przykładzie badania wysokości mieszkańców danego miasta. Jeśli wzięlibyśmy losową próbę tej populacji i zmierzylibyśmy wzrost każdej osoby, to rozkład tych danych tworzyłby właśnie rozkład próbkowania.

Istnieje wiele różnych rodzajów rozkładów próbkowania, takich jak rozkład normalny, rozkład dwumianowy czy rozkład Poissona. Każdy z nich wykorzystywany jest w zależności od konkretnego problemu statystycznego.

Przykład rozkładu próbkowania

Załóżmy, że mamy populację składającą się z 100 osób i chcemy sprawdzić, ile z nich posiada prawo jazdy. Losowo wybieramy próbę 10 osób i okazuje się, że 3 z nich mają prawo jazdy. Rozkład próbkowania w tym przypadku będzie określał, jakie są szanse, że w losowej próbie 10 osób będzie dokładnie 3 posiadających prawo jazdy.

Link do artykułu na Wikipedii:

Możesz przeczytać więcej na temat rozkładu próbkowania na stronie Wikipedia.