Pääoman liikevaihto

Pääoman kierto

Pääoman kierto on yrityksen taloudellinen mittari, joka kertoo kuinka monta kertaa yrityksen pääoma on kiertänyt liiketoiminnassa tietyn ajanjakson aikana. Pääoman kierto lasketaan jakamalla myyntituottojen määrä keskimääräisellä pääomalla.

Esimerkiksi, jos yrityksen myyntituotot ovat 1 000 000€ ja keskimääräinen pääoma on 500 000€, pääoman kierto olisi 2 (1 000 000€ / 500 000€ = 2). Tämä tarkoittaa, että yrityksen pääoma on kiertänyt kaksi kertaa kyseisen ajanjakson aikana.

Pääoman kierto on tärkeä mittari, koska se antaa osviittaa siitä, kuinka tehokkaasti yritys käyttää pääomaansa liiketoiminnassaan. Mitä korkeampi pääoman kierto on, sitä tehokkaammin yritys käyttää pääomaansa ja sitä parempi on yrityksen kannattavuus.

Esimerkki pääoman kierron laskemisesta

Yrityksen myyntituotot: 1 500 000€

Keskimääräinen pääoma: 750 000€

Pääoman kierto = 1 500 000€ / 750 000€ = 2

Lopuksi

Pääoman kierto on tärkeä mittari, jota yritykset käyttävät arvioidakseen omaa kannattavuuttaan ja tehokkuuttaan. Korkea pääoman kierto voi olla merkki siitä, että yritys toimii tehokkaasti ja kannattavasti.

Lisätietoja pääoman kierrosta löytyy Wikipediasta.