Obrót kapitałowy

Zobrót kapitału

Zobrót kapitału to pojęcie ekonomiczne, które odnosi się do częstotliwości, z jaką kapitał obrotowy jest wykorzystywany do generowania przychodów. Jest to ważne wskaźnik finansowy, który pomaga firmom ocenić ich efektywność w zarządzaniu kapitałem.

Zobrót kapitału można obliczyć, dzieląc przychody operacyjne przez średni kapitał obrotowy. Im wyższy zobrót kapitału, tym bardziej efektywne jest wykorzystanie kapitału do generowania przychodów.

Na przykład, jeśli firma XYZ miała przychody operacyjne w wysokości 1 000 000 zł, a średni kapitał obrotowy wynosił 500 000 zł, to zobrót kapitału wynosiłby 2. Oznacza to, że firma XYZ generuje 2 zł przychodu operacyjnego za każdy złoty zainwestowany w kapitał obrotowy.

Sprawność zobrotu kapitału może różnić się w zależności od branży i specyfiki działalności firmy. Dlatego ważne jest monitorowanie tego wskaźnika i podejmowanie działań mających na celu jego optymalizację.

Podsumowując, zobrót kapitału jest kluczowym wskaźnikiem efektywności finansowej firmy, który pomaga ocenić wydajność w wykorzystywaniu kapitału obrotowego do generowania przychodów.

Więcej informacji na temat zobrotu kapitału można znaleźć na Wikipedii.