Cifra de afaceri

Rotirea capitalului

Rotirea capitalului este o măsură a eficienței cu care o companie utilizează capitalul său pentru a genera venituri. Este calculată prin împărțirea veniturilor brute la capitalul total al companiei. Cu cât este mai mare rata de rotire a capitalului, cu atât este mai eficientă compania în utilizarea resurselor sale.

De exemplu, dacă o companie obține venituri brute de 1 milion de dolari și are un capital total de 500.000 de dolari, rata sa de rotire a capitalului ar fi de 2. Acest lucru înseamnă că compania generează de două ori venituri față de capitalul investit.

Este important ca o companie să aibă o rată ridicată de rotire a capitalului pentru a-și maximiza profiturile și a-și menține competitivitatea pe piață.

Exemple de rotire a capitalului:

  • Compania A obține venituri brute de 500.000 de dolari și are un capital total de 250.000 de dolari. Rata de rotire a capitalului este de 2.
  • Compania B obține venituri brute de 1 milion de dolari și are un capital total de 750.000 de dolari. Rata de rotire a capitalului este de 1,33.
  • Compania C obține venituri brute de 750.000 de dolari și are un capital total de 1 milion de dolari. Rata de rotire a capitalului este de 0,75.

O rată ridicată a rotirii capitalului indică faptul că o companie utilizează eficient capitalul său pentru a genera venituri, în timp ce o rată scăzută poate indica o ineficiență în utilizarea resurselor.

Pentru mai multe informații despre rotirea capitalului, puteți accesa aici.