Omsättning av kapital

Kapitalomsättning

Kapitalomsättning är ett mått på hur effektivt ett företag använder sitt kapital för att generera intäkter. Detta kan beräknas genom att dividera företagets intäkter med dess genomsnittliga totala kapital.

En hög kapitalomsättning indikerar att företaget genererar mycket intäkter med relativt lite kapital, vilket är en positiv indikation på effektivitet. Å andra sidan kan en låg kapitalomsättning tyda på att företaget inte använder sitt kapital på ett optimalt sätt.

Ett exempel på kapitalomsättning är om ett företag har intäkter på 1 miljon kronor och genomsnittligt totalt kapital på 500 000 kronor. Då blir kapitalomsättningen 2 (1 000 000 / 500 000), vilket innebär att företaget genererar 2 kronor i intäkter för varje investerad krona i kapital.

Det är viktigt för företag att övervaka sin kapitalomsättning för att säkerställa att deras kapital används på ett effektivt sätt och för att maximera sin lönsamhet.

För mer information, besök Wikipedia.