Tilastot

Tilastot

Tilastot ovat matemaattisia menetelmiä, joita käytetään tietojen keräämiseen, analysointiin, tulkintaan ja esittämiseen. Tilastoja voidaan soveltaa monilla eri aloilla, kuten taloustieteessä, biologiassa, yhteiskuntatieteissä ja terveystieteissä.

Esimerkki tilastollisesta menetelmästä on keskiarvo, joka lasketaan jakamalla kaikkien arvojen summa niiden lukumäärällä. Esimerkiksi, jos meillä on seuraavat luvut: 2, 4, 6, 8, 10, niin niiden keskiarvo on (2+4+6+8+10)/5 = 6.

Tilastoissa käytetään myös käsitteitä kuten varianssi, joka mittaa arvojen hajontaa keskiarvosta, sekä korrelaatio, joka kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta.

Esimerkki tilastollisesta menetelmästä

  • Keskiarvo: 2, 4, 6, 8, 10 → (2+4+6+8+10)/5 = 6
  • Varianssi: 2, 4, 6, 8, 10 → lasketaan hajonta keskiarvosta
  • Korrelaatio: kaksi muuttujaa, kuten sateen määrä ja sadon määrä, voivat olla korreloivia

Yksi tunnettu tilastoihin liittyvä henkilö on Sir Francis Galton, joka kehitti monia tilastollisia menetelmiä ja teki merkittäviä löytöjä tilastotieteen alalla.

Tilastot ovat tärkeitä päätöksenteon tukena ja niitä käytetään laajasti tutkimuksessa ja liike-elämässä. Ne auttavat meitä ymmärtämään paremmin dataa ja tekemään informoituja päätöksiä.

Lisätietoja tilastoista löydät Wikipediasta.