Statistici

Statistici

Statistica este o ramură a matematicii care se ocupă cu colectarea, analiza, interpretarea și prezentarea datelor. Aceasta este utilizată într-o varietate de domenii, inclusiv știința datelor, cercetarea de piață, economie, sociologie și multe altele.

Există mai multe tipuri de statistici, cum ar fi statistica descriptivă, care se concentrează pe sumarizarea datelor, și statistica inferențială, care se ocupă de tragerile de concluzii pe baza datelor colectate.

Un exemplu simplu de utilizare a statisticii este calcularea mediei unei serii de numere. De exemplu, pentru numerele 2, 4, 6, 8, media ar fi (2 + 4 + 6 + 8) / 4 = 5.

În plus, statistica poate fi folosită pentru a calcula probabilități, a identifica tendințe și modele, și a face estimări și predicții.

Exemple de statistici:

  • Medie: Calculul valorii medii dintr-o serie de numere.
  • Deviație standard: Măsurarea dispersiei datelor în jurul mediei.
  • Regresie liniară: Identificarea relației liniare între două variabile.

Pentru mai multe informații despre statistici, puteți accesa pagina Wikipedia despre statistici.