Štatistika

Štatistika

Štatistika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá zbieraním, spracovaním, analýzou a interpretáciou údajov. Jej cieľom je získanie poznatkov a zákonitostí na základe skúmania štatistických údajov. Štatistika sa využíva v rôznych oblastiach, ako sú ekonomika, medicína, sociológia, psychológia a mnohé ďalšie.

Príkladom štatistiky môže byť analýza dát zo sociologického prieskumu, kde sa zisťuje, aký je priemerný vek respondentov, koľko percent z nich sú ženy a koľko muži, alebo aký je priemerný príjem respondentov.

Typy štatistických údajov:

  • Kvalitatívne údaje: opisujú vlastnosti a atribúty, ktoré nemožno numericky vyjadriť, napr. farba očí, typ automobilu.
  • Číselné údaje: sú numerické a dajú sa matematicky spracovať, napr. vek, príjem, počet detí.

Štatistika je nástroj, ktorý pomáha pri rozhodovaní na základe faktov a dát. Je dôležitá pre vedecký výskum, obchodné rozhodovanie a plánovanie.

Za viac informácií o štatistike sa môžete pozrieť na Wikipédiu.