Citlivosť na cenu

Citlivost na ceny

Citlivost na ceny je schopnosť zákazníkov reagovať na zmenu cien produktov alebo služieb. Tento faktor môže ovplyvniť rozhodnutie zákazníka pri nákupe a výbere konkrétneho produktu.

Existujú rôzne typy citlivosti na ceny, vrátane:

  • Príjmová citlivosť: Zákazníci s nižšími príjmami môžu byť citlivejší na zmeny cien ako tí s vyššími príjmami.
  • Substitučná citlivosť: Ak existujú podobné produkty alebo služby na trhu, zákazníci môžu byť citlivejší na ceny a môžu prejsť k inému dodávateľovi, ak sa im zdá cena príliš vysoká.
  • Časová citlivosť: Zákazníci môžu byť citlivejší na ceny v určitých obdobiach alebo situáciách, ako sú výpredaje alebo počas ekonomických ťažkostí.

Príkladom citlivosti na ceny môže byť situácia, keď zákazníci porovnávajú ceny elektroniky v rôznych obchodoch a vyberú produkt s najnižšou cenou. Ďalším príkladom môže byť reakcia zákazníkov na zvýšenie cien benzínu a ich rozhodnutie zmeniť spôsob dopravy.

Je dôležité, aby podniky pochopili citlivosť na ceny svojich zákazníkov a prispôsobili svoju cenovú stratégiu podľa toho, aby mohli úspešne konkurovať na trhu.

Zdroj: Wikipedia