Priskänslighet

Priskänslighet

Priskänslighet är en term som används för att beskriva hur känsliga kunder är för förändringar i priset på en produkt eller tjänst. Det finns olika faktorer som kan påverka en kunds priskänslighet, inklusive deras inkomstnivå, konkurrensen på marknaden och deras uppfattning om produkten eller tjänsten.

En kund kan vara priskänslig på olika sätt. Vissa kunder är villiga att betala mer för en produkt eller tjänst om de upplever ett högt värde i den, medan andra kan vara mer benägna att välja den billigaste alternativet oavsett kvalitet.

En bra strategi för företag är att förstå priskänsligheten hos sina kunder och anpassa sina prissättningsstrategier därefter. Genom att erbjuda olika prisklasser och rabatter kan företag locka både priskänsliga och mindre priskänsliga kunder.

Några exempel på priskänslighet inkluderar:

  • En kund som är villig att betala extra för ekologiska produkter trots ett högre pris.
  • En student som väljer den billigaste mobiltelefonen på marknaden trots att den inte har de senaste funktionerna.
  • En lyxvarumärkesbutik som sätter höga priser för att attrahera kunder som är beredda att betala för exklusivitet.

Det är viktigt för företag att ha en klar bild av sina kunders priskänslighet för att kunna maximera sin försäljning och lönsamhet.

Källa: Wikipedia – Priskänslighet