Prisfastsættelsesmodel for kapitalaktiver

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Det kapitalaktiveringsprisningsmodel (CAPM) er en finansiel model, der bruges til at bestemme en forventet afkast på en investering baseret på risikoen forbundet med den investering.

Ifølge CAPM bestemmes den forventede afkast på en investering ud fra risikofri rente, beta og forventet markedsafkast.

Formlen for CAPM er som følger:

Forventet afkast = Risikofri rente + Beta * (Forventet markedsafkast – Risikofri rente)

For eksempel, lad os sige at den risikofri rente er 2%, beta for investeringen er 1,5 og forventet markedsafkast er 8%. Ved at bruge CAPM-formlen kan vi beregne den forventede afkast på investeringen:

Forventet afkast = 2% + 1,5 * (8% – 2%) = 11%

Der er dog visse antagelser og begrænsninger forbundet med CAPM, herunder antagelsen om effektive markeder og at beta er en passende måleenhed for risiko.

For yderligere information om CAPM, kan du besøge Wikipedia.