Modelul de stabilire a prețului activelor de capital

Ce este Modelul de Evaluare a Prețurilor Activelor de Capital?

Modelul de Evaluare a Prețurilor Activelor de Capital (CAPM) este o metodă utilizată în finanțe pentru a determina prețul unui activ în funcție de riscul său și de randamentul așteptat. Acest model presupune că investitorii sunt raționali și își diversifică portofoliile pentru a minimiza riscul.

Formula CAPM este următoarea:

ri = rf + βi(rm – rf)

Unde:

  • ri reprezintă randamentul așteptat al activului i
  • rf este rata de dobândă fără risc
  • βi este coeficientul beta al activului i
  • rm este randamentul așteptat al pieței

În această formulă, coeficientul beta măsoară volatilitatea unui activ în raport cu piața. Cu cât beta este mai mare, cu atât activul are un risc mai mare, dar și un randament potențial mai ridicat.

Modelul CAPM este adesea folosit pentru a evalua eficiența portofoliilor și pentru a lua decizii de investiții pe baza riscului și randamentului așteptat.

Pentru mai multe informații, puteți accesa aici.