Prijsbepalingsmodel voor kapitaalgoederen

Wat is CAPM?

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een financiële theorie die een relatie tussen het risico en de verwachtte rendementen van beleggingen beschrijft. Het model werd voor het eerst geïntroduceerd door William Sharpe in 1964.

Wat is het doel van het model?

Het doel van CAPM is om de optimale verhouding tussen risico en rendement te bepalen voor een belegging. Het model geeft beleggers inzicht in wat een bepaalde belegging hen kan opleveren. Het model stelt dat een belegging met een hoog risico een hoog rendement zou moeten opleveren, terwijl een belegging met een lager risico een lager rendement zou moeten hebben.

Hoe werkt het?

Het CAPM-model gebruikt de volgende formule om het verwachtte rendement van een belegging te berekenen:

Verwachtte rendement = risicovrije rente + (marktrisicopremie * beta)

Waarbij:

  • Risicovrije rente: is de rente die een belegger zou verdienen als hij zou investeren in een belegging met een zeer laag risico, zoals een overheidslening.
  • Marktrisicopremie: is de premie die een belegger zou verdienen als hij zou investeren in een belegging met een hoog risico, zoals aandelen.
  • Beta: is een maatstaf voor de mate waarin de prijs van een belegging schommelt ten opzichte van de marktprijs.

Voorbeeld

Stel dat een belegger wil beleggen in een aandeel dat een beta heeft van 1,2 en dat de marktrisicopremie 5% is. Als de risicovrije rente 0,5% bedraagt, dan zou het verwachtte rendement van de belegging 6,5% zijn. (0,5% + (1,2 * 5%) = 6,5%)

Conclusie

Het CAPM-model is een nuttig hulpmiddel voor beleggers om de optimale verhouding tussen risico en rendement te bepalen. Het model stelt dat een belegging met een hoog risico een hoog rendement zou moeten hebben, terwijl een belegging met een lager risico een lager rendement zou moeten hebben.

Referenties