Pääoman hinnoittelumalli

Pääomaresurssien hinnoittelumalli

Pääomaresurssien hinnoittelumalli (CAPM) on taloustieteen malli, jota käytetään määrittämään sijoituskohteen odotettu tuotto. Mallin perusajatus on, että sijoittajat vaativat korkeampaa tuottoa riskialttiimmista sijoituskohteista. CAPM:n avulla voidaan arvioida, mikä olisi oikea tuottovaatimus tietyn riskitasoisen sijoituskohteen osalta.

Mallin kaava on seuraava:

r = r_f + β(r_m – r_f)

Missä:

  • r = Sijoituskohteen odotettu tuotto
  • r_f = Riskitön korkotaso
  • β = Sijoituskohteen beta-kertoimen
  • r_m = Markkinoiden odotettu tuotto

Esimerkiksi, jos riskitön korkotaso on 2%, markkinoiden odotettu tuotto on 8% ja sijoituskohteen beta-kertoimen arvo on 1.2, CAPM:n avulla voidaan laskea odotettu tuotto sijoituskohteelle seuraavasti:

r = 2% + 1.2(8% – 2%) = 9.6%

Tämä tarkoittaisi siis, että sijoittajien tulisi odottaa saavansa 9.6% tuoton sijoituskohteelta, joka on riskitasoltaan vastaava kuin markkinat yleisesti.

Lisätietoa CAPM:sta löytyy Wikipediasta.