Εμπορικό κέντρο αναχαίτισης

Τι είναι η μέθοδος Mall Intercept;

Η μέθοδος Mall Intercept αποτελεί μια τεχνική συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται στον χώρο του μάρκετινγκ και της έρευνας αγοράς. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων μέσω συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων που διεξάγονται σε εμπορικά κέντρα ή καταστήματα.

Παραδείγματα Mall Intercept:

  • Ένας ερευνητής που πραγματοποιεί συνεντεύξεις με καταναλωτές σε ένα εμπορικό κέντρο για να μελετήσει τις αντιδράσεις τους σε προϊόντα.
  • Μια εταιρεία που διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω ερωτηματολογίων σε πελάτες που επισκέπτονται το κατάστημά της για να αξιολογήσει την ικανοποίησή τους.

Η μέθοδος Mall Intercept αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο συλλογής δεδομένων από καταναλωτές και πελάτες μέσα από την άμεση επαφή τους με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Wikipedia.