Intercept för köpcentrum

Mall intercept

Mall intercept är en metod för att samla in data genom att intervjua människor direkt på en shoppinggalleria eller ett köpcentrum. Denna metod används ofta inom marknadsundersökningar för att få feedback från kunder angående olika produkter eller tjänster.

Under en mall intercept-studie kommer forskare att stå i en högtrafikerad del av köpcentret och intervjua förbipasserande personer. De kan ställa frågor, be om åsikter eller till och med göra produkttester på plats. Denna metod ger forskare möjlighet att få direkt feedback från kunder i en autentisk miljö.

Några fördelar med mall intercept inkluderar möjligheten att nå en stor mängd människor på kort tid, samt att få ärliga svar från kunder som just har handlat eller är på väg att handla. Det kan dock vara svårt att få tillstånd att genomföra mall intercept-studier i vissa köpcentrum, och det kräver noggrann planering för att säkerställa att resultatet blir representativt.

Sammanfattningsvis är mall intercept en användbar metod för marknadsundersökningar som ger forskare möjlighet att få direkt feedback från kunder i en autentisk miljö. Genom att intervjua människor direkt på ett köpcentrum kan man få värdefull insikt i kundernas beteende och preferenser.

Källa: Wikipedia