Zachytenie v nákupnom centre

Čo je to Mall intercept?

Mall intercept je metóda výskumu trhu, ktorá spočíva v získavaní informácií od respondentov v nákupných centrách alebo na verejných miestach. Táto metóda je veľmi užitočná pri získavaní názorov a postojov od zákazníkov v reálnom čase.

Respondenti sú oslovení priamo na mieste a môžu byť oslovení na rôzne témy, od preferencií pri výbere produktov až po spokojnosť so službami. Tento spôsob zbierania dát môže byť veľmi efektívny, pretože respondentov je možné osloviť pomerne rýchlo a získané údaje sú aktuálne.

Príkladom využitia metódy Mall intercept môže byť spoločnosť, ktorá chce získať spätnú väzbu od zákazníkov na nový produkt. Respondenti sú oslovení priamo v obchodoch, kde je tento produkt dostupný, a môžu poskytnúť svoje názory a pripomienky na mieste.

Výhody metódy Mall intercept:

  • Rýchlosť: Získanie odpovedí od respondentov takmer okamžite.
  • Priama interakcia: Možnosť osloviť respondentov osobne a získať podrobnejšie odpovede.
  • Aktuálnosť údajov: Získanie aktuálnych informácií od zákazníkov.

Celkovo je metóda Mall intercept užitočným nástrojom pre podniky, ktoré chcú získať rýchlu spätnú väzbu od zákazníkov a lepšie porozumieť ich potrebám a preferenciám.

Zdroj: Wikipedia