Lisätty tuote

Lisätty todellisuus (Augmented Reality)

Lisätty todellisuus (AR) on teknologia, joka yhdistää oikean maailman digitaaliseen informaatioon ja elementteihin. Se tarjoaa käyttäjilleen rikkaamman ja immersiivisemmän kokemuksen yhdistämällä virtuaalisen todellisuuden reaalimaailmaan.

Yksi esimerkki lisätystä todellisuudesta on Pokémon GO -peli, jossa pelaajat voivat etsiä ja pyydystää virtuaalisia Pokémon-hahmoja oikeassa ympäristössä käyttäen älypuhelimen kameraa ja GPS:ää. Tämä peli on saavuttanut valtavan suosion ympäri maailmaa ja osoittaa lisätyn todellisuuden potentiaalin viihdeteollisuudessa.

Lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää myös muilla aloilla, kuten koulutuksessa, terveydenhuollossa ja markkinoinnissa. Esimerkiksi arkkitehdit voivat käyttää AR-teknologiaa visualisoidakseen rakennuksia ja tiloja ennen niiden rakentamista.

Lisätty todellisuus muuttaa tapaa, jolla koemme ja vuorovaikutamme ympäröivän maailman kanssa, ja sen odotetaan jatkavan kehitystään tulevaisuudessa.

Lähde: Wikipedia – Lisätty todellisuus