Förstärkt produkt

Augmented product

Ett augmented product är en produkt som har blivit förbättrad genom att inkludera extra funktioner eller tjänster för att öka dess värde för kunderna. Genom att erbjuda mer än bara själva produkten kan företag differentiera sig från sina konkurrenter och skapa en unik försäljningsproposition.

Ett vanligt exempel på ett augmented product är en mobiltelefon. Förutom att kunna ringa och skicka meddelanden kan en mobiltelefon även användas för att surfa på internet, ta bilder, spela spel och mycket mer. Genom att erbjuda dessa extra funktioner kan tillverkaren locka kunder och öka försäljningen.

För att skapa ett lyckat augmented product är det viktigt att förstå kundernas behov och önskemål. Genom att erbjuda funktioner och tjänster som verkligen tillför värde för kunderna kan företag bygga långsiktiga relationer och öka sin lönsamhet.

  • Fördelar med augmented product:
  • Ökad kundtillfredsställelse
  • Bättre differentiering på marknaden
  • Ökad försäljning och lönsamhet

Genom att skapa augmented products kan företag skapa ett starkt varumärke och öka sin konkurrenskraft på marknaden.

Källa: Wikipedia