Arbitrageprijstheorie

Arbitrageprijstheorie

Arbitrageprijstheorie (APT) is een theorie die beweert dat het rendement van een beveiliging bepaald wordt door een lineaire combinatie van verschillende systematische risicofactoren. Deze theorie werd ontwikkeld door Stephen Ross in 1976. APT stelt dat het rendement van een beveiliging het resultaat is van een lineaire combinatie van verschillende systematische risicofactoren. Bijvoorbeeld, de prijs van een aandeel zou de combinatie zijn van de inflatie, de rente, de economische groei, enz.

APT wordt gebruikt om de waarde van beveiliging te voorspellen. Het identificeert verschillende risicofactoren die de prijs van de beveiliging beïnvloeden. Door deze risicofactoren te combineren, kan het rendement van een beveiliging worden voorspeld. APT kan ook worden gebruikt voor portefeuilleanalyse en portefeuillebeheer.

De arbitrageprijstheorie wordt ook gebruikt om kansen op arbitrage te identificeren. Arbitrage is een proces waarbij een belegger profiteert van het verschil tussen de marktprijs en de intrinsieke waarde van een beveiliging. Bijvoorbeeld, als een aandeel wordt verhandeld voor $90, maar de intrinsieke waarde van dat aandeel is $100, dan kan een belegger profiteren door het aandeel te kopen en te verkopen voor de intrinsieke waarde van $100.

Een belangrijk aspect van APT is dat het verschillende risicofactoren identificeert die het rendement van een beveiliging beïnvloeden. Deze risicofactoren kunnen worden geclassificeerd als markt- of bedrijfsrisico. Marktrisico is het risico dat verband houdt met de onzekerheid van de marktprijs van een beveiliging. Bedrijfsrisico is het risico dat verband houdt met de onzekerheid van de bedrijfsresultaten en de financiële conditie van een bedrijf.

Voorbeelden van arbitrageprijstheorie

  • Een belegger gebruikt de APT om de intrinsieke waarde van een aandeel te bepalen. De belegger identificeert verschillende risicofactoren die de waarde van het aandeel beïnvloeden, zoals de inflatie, de rente, de economie, enz.
  • Een belegger gebruikt APT om kansen op arbitrage te identificeren. De belegger identificeert verschillende factoren die de marktprijs van een beveiliging beïnvloeden. Als de marktprijs van een beveiliging lager is dan de intrinsieke waarde, kan de belegger profiteren door het aandeel te kopen en te verkopen voor de intrinsieke waarde.
  • Een belegger gebruikt APT om de waarde van een portefeuille te bepalen. De belegger identificeert verschillende risicofactoren die de waarde van de portefeuille beïnvloeden, zoals de marktprijs van de beveiligingen, de rente, de inflatie, enz.

APT kan een waardevolle tool zijn voor beleggers om de waarde van beveiligingen en portefeuilles te voorspellen. Door de verschillende risicofactoren te identificeren die de waarde van de beveiliging beïnvloeden, kan APT een belegger helpen om kansen op arbitrage te identificeren en de waarde van een portefeuille te voorspellen.

Bron: Wikipedia