Wskaźnik rezygnacji

Stopień obrotu pracowników

Stopień obrotu pracowników to wskaźnik mierzący procentową liczbę pracowników, którzy opuszczają firmę w określonym okresie czasu. Jest to ważne narzędzie, które pomaga firmom zrozumieć, jak skutecznie utrzymują pracowników oraz jakie działania należy podjąć, aby zminimalizować straty związane z rotacją pracowników.

Przykład:

Jeśli firma zatrudnia 100 pracowników i w ciągu roku 20 z nich opuszcza firmę, to stopień obrotu pracowników wynosi 20%.

Stopień obrotu pracowników może być obliczany dla całej firmy lub poszczególnych działów, co pozwala na dokładniejsze zrozumienie problemów związanych z rotacją pracowników w konkretnych obszarach organizacji.

Wysoki stopień obrotu pracowników może być szkodliwy dla firmy, ponieważ zwiększa koszty związane z rekrutacją, szkoleniem nowych pracowników i utratą wiedzy i doświadczenia. Dlatego ważne jest, aby firmy monitorowały i analizowały stopień obrotu pracowników oraz podejmowały działania mające na celu jego obniżenie.

Szczegółowe informacje na temat stopnia obrotu pracowników można znaleźć na stronie Wikipedia.