Tuote-markkinoiden kasvumatriisi

Tuote-Markkinakasvumatriisi

Tuote-Markkinakasvumatriisi on työkalu, jota käytetään yrityksen strategisen suunnittelun apuna. Matriisi auttaa yritystä hahmottamaan eri strategioita tuotteiden ja markkinoiden kasvun suhteen. Matriisi perustuu kahden tekijän, tuotteen ja markkinan, risteytykseen neljään eri luokkaan. Nämä luokat ovat:

  1. Markkinan tunkeutuminen: Yritys pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan olemassa olevilla tuotteilla nykyisillä markkinoilla. Esimerkki: Coca-Cola laajentaa markkinaosuuttaan juomamarkkinoilla tarjoamalla uusia makuja ja pakkauksia.
  2. Tuotteen kehittäminen: Yritys pyrkii kehittämään olemassa olevia tuotteita uusille markkinoille. Esimerkki: Apple laajentaa iPhone-mallistoaan uusilla ominaisuuksilla ja markkinoi niitä eri väestöryhmille.
  3. Markkinan kehittäminen: Yritys pyrkii luomaan uusia markkinoita olemassa olevilla tuotteilla. Esimerkki: Amazon laajentaa toimintaansa eri markkina-alueille tarjoamalla uusia palveluita ja tuotteita.
  4. Diversifiointi: Yritys pyrkii kasvattamaan sekä tuotteiden että markkinoiden määrää. Esimerkki: Samsung laajentaa toimintaansa eri toimialoille tarjoamalla elektroniikkatuotteita, kodinkoneita ja muita palveluita.

Tuote-Markkinakasvumatriisi auttaa yritystä tunnistamaan parhaiten sopivan kasvustrategian ja suunnittelemaan tulevaisuuden toimintaa. Se antaa mahdollisuuden tarkastella yrityksen nykytilaa ja mahdollisia kasvusuuntia.

Lähde: Wikipedia – Tuote-markkinamatriisi