Matica rastu produktu a trhu

Produktovo-trhová matica rastu

Produktovo-trhová matica rastu je nástroj, ktorý sa používa na identifikovanie rôznych stratégií rastu pre produkty a trhy. Táto matica je rozdelená do štyroch kategórií na základe toho, či je produkt nový alebo existujúci a či je trh nový alebo existujúci. Tieto kategórie sú označené ako: trhový prenik, rozvoj produktu, rozvoj trhu a diverzifikácia.

  • Trhový prenik – zameriava sa na predaj existujúcich produktov na existujúcich trhoch. Príkladom môže byť spoločnosť, ktorá zvyšuje svoj podiel na trhu tým, že získava viac zákazníkov v súčasnom segmente trhu.
  • Rozvoj produktu – zameriava sa na inováciu existujúcich produktov pre existujúcich zákazníkov. Príkladom môže byť spoločnosť, ktorá aktualizuje svoj produkt, aby zodpovedal meniacim sa potrebám zákazníkov.
  • Rozvoj trhu – zameriava sa na predaj existujúcich produktov na nových trhoch. Príkladom môže byť spoločnosť, ktorá expanduje do nových geografických oblastí, aby získala nových zákazníkov.
  • Diverzifikácia – zameriava sa na predaj nových produktov na nových trhoch. Príkladom môže byť spoločnosť, ktorá vstupuje do úplne nového odvetvia, aby rozšírila svoje portfólio produktov a diverzifikovala svoje riziko.

Produktovo-trhová matica rastu je užitočný nástroj pre manažérov, ktorí sa snažia identifikovať najlepšie stratégie rastu pre svoje produkty a trhy. Pomáha im analyzovať svoje možnosti a rozhodovať sa o tom, kam by sa mali smerovať ich snahy o rast.

Pre viac informácií o Produktovo-trhovej matici rastu, navštívte tento odkaz na Wikipédii: Produktovo-trhová matica rastu na Wikipédii