Matris för tillväxt mellan produkt och marknad

Produkt-Marknadstillväxtmatrisen

Produkt-Marknadstillväxtmatrisen är ett verktyg som används av företag för att analysera och planera sin tillväxtstrategi. Matrisen kombinerar två dimensioner – produkter och marknader – för att identifiera olika tillväxtmöjligheter.

Det finns fyra olika strategier som företag kan använda sig av enligt Produkt-Marknadstillväxtmatrisen:

  1. Marknadsutveckling: Företaget satsar på att expandera sina befintliga produkter till nya marknader. Ett exempel på detta är när Apple lanserade sina produkter i Kina för att nå en större kundbas.
  2. Produktutveckling: Företaget fokuserar på att utveckla nya produkter för befintliga marknader. Ett exempel är när Tesla lanserade Model 3 för att nå en bredare kundbas inom elbilssegmentet.
  3. Marknadspenetration: Företaget satsar på att öka sin marknadsandel på befintliga marknader med befintliga produkter. Ett exempel är när Coca-Cola ökade sin marknadsandel genom att lansera nya marknadsföringskampanjer.
  4. Diversifiering: Företaget diversifierar genom att introducera nya produkter på nya marknader. Ett exempel är när Amazon lanserade Amazon Web Services (AWS) för att diversifiera sin verksamhet utanför e-handelssegmentet.

Genom att använda Produkt-Marknadstillväxtmatrisen kan företag identifiera vilken strategi som passar bäst för deras tillväxtmål och resurser.

För mer information, besök Wikipedia.